Văn phòng Tổng Lãnh sự quán trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ như sau:

Ngaynghile2024 2