Hỗ trợ Nhân dân và Công dân Cộng hòa Vanuatu ở nước ngoài

Điều lệ này tóm tắt các dịch vụ lãnh sự và hỗ trợ do Chính phủ Vanuatu cung cấp.

Để cung cấp sự hỗ trợ hiệu quả về ngoại giao, nghi lễ và lãnh sự cho Người dân và Công dân Vanuatu du lịch hoặc định cư ở nước ngoài cũng như cho Người dân Việt Nam có ý định đến Vanuatu.

Chúng tôi có thể hỗ trợ ai

 • Nhân dân và Công dân Cộng hòa Vanuatu
 • Khách hàng có ý định đi Cộng hòa Vanuatu

Chúng tôi phấn đấu để

 • Trao quyền cho công dân Vanuatu để tự giúp họ ở nước ngoài
 • Chuẩn bị và quản lý hiệu quả các tình huống khó khăn ở nước ngoài
 • Cung cấp một dịch vụ lãnh sự hiệu quả

Chúng tôi hướng đến

 • Tham gia TẤT CẢ các yêu cầu một cách lịch sự, nhanh chóng và hiệu quả
 • Giải thích rõ ràng và hỗ trợ hiệu quả sẽ phù hợp với các vấn đề liên quan đến nhà nước và người dân

Những điều bạn cần biết và làm

 • Tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và đi lại theo quy định của Vanuatu
 • Đảm bảo bạn tuân theo các phép lịch sự và hành vi có liên quan trong toàn bộ chuyến đi của bạn
 • Đảm bảo bạn có được TẤT CẢ thông tin liên quan đến sức khỏe, sự an toàn và các địa điểm liên quan mà bạn định đến thăm
 • Đảm bảo bạn đi du lịch với tài liệu hợp lệ
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn về các lựa chọn cá nhân, sự an toàn, tài chính và tài liệu liên quan đến chuyến đi của bạn
 • Đảm bảo TẤT CẢ thông tin được cung cấp trước chuyến đi của bạn là bản gốc
 • Đảm bảo bạn dành cho các viên chức của Tổng lãnh sự quán Vanuatu sự lịch sự và tôn trọng

Mặc dù chúng tôi sẵn sàng cung cấp các dịch vụ và tư vấn lãnh sự, nhưng Chính phủ Vanuatu cũng như các đại lý hoặc nhân viên của họ, kể cả các thành viên của nhân viên ngoại giao và lãnh sự ở đây, văn phòng Tổng lãnh sự quán Vanuatu tại Thành phố Hồ Chí Minh, không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ thương tích, mất mát nào hoặc thiệt hại phát sinh đối với bất kỳ tuyên bố nào trong điều lệ này.