Vanuatu-Việt Nam: Vài nét tóm tắt về lịch sử và sự cùng tồn tại của 2 quốc gia

Vanuatu và Việt Nam cùng chung sống với nhau hơn 100 năm qua đã vượt qua thử thách của thời gian.

Vào đầu thế kỷ 20  dân số Việt Nam ở Vanuatu là 21.000 người và vào năm 1960, năm (5) năm sau khi Việt Nam tuyên bố độc lập, một tỷ lệ đáng kể người Việt Nam đã trở về Việt Nam. Và ngày nay, theo cuộc điều tra dân số cuối cùng do Văn phòng Thống kê Quốc gia Vanuatu thực hiện năm 2000, Vanuatu vẫn là nơi sinh sống của hơn 500 người Việt Nam.

Cộng đồng người Việt Nam là một trong những cộng đồng hải ngoại lớn nhất ở Vanuatu, trong đó một số doanh nhân xuất thân và vươn lên địa vị xã hội, những người có ảnh hưởng và đóng góp đáng kể vào sự phát triển chính trị và kinh tế xã hội của đất nước.