Chúng tôi hiện không có bất kỳ vị trí có sẵn. Tuy nhiên, chúng tôi hoan nghênh các đơn đăng ký từ những người quan tâm mong muốn trở thành một phần của nhóm năng động tại văn phòng Tổng lãnh sự quán Vanuatu cho sự xem xét trong tương lai nếu có bất kỳ vị trí tuyển dụng nào.