Thời gian xử lý:

Sau khi nhận thanh toán lần 1, sẽ mất 03 ngày làm việc để Văn phòng Tổng Lãnh sự quán cấp thị thực cho Visa Du lịch và 15 ngày làm việc cho Visa thương mại.