Ngày 20 tháng 01 năm 2020, Ngài Mark Ati, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thay mặt Chính phủ và Nhân dân Vanuatu, đã bổ nhiệm ông Trần Nam Trung làm Tổng Lãnh sự Cộng hòa Vanuatu tại Việt Nam nhằm khẳng định ý định củng cố vị thế của Vanuatu. liên minh chính trị, duy trì các mối quan hệ văn hóa, thương mại và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ hội đi lại với Chính phủ và người dân Việt Nam.

Với việc thành lập Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Vanuatu vào cuối năm 2020 trong bối cảnh những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, việc đại diện trực tiếp của Văn phòng Tổng Lãnh sự quán đã giúp Vanuatu được công nhận và duy trì sự tham gia tích cực cũng như đối thoại về các cơ hội tiềm năng trong tăng cường quan hệ chính trị và kinh tế giữa Vanuatu và Việt Nam.