1. Tôi có thể được miễn Visa vì tôi là người có thẻ thành viên của các nước Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) không?

Vanuatu KHÔNG phải là một quốc gia thành viên trong Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Một cá nhân từ một quốc gia thành viên vẫn phải nộp đơn và được cấp Thị thực Vanuatu.

2. Chương trình Quốc tịch hoạt động như thế nào liên quan đến việc xin Thị thực Schengen?

Những người có Hộ chiếu Vanuatu cho dù có được thông qua DSP hoặc Chương trình Quốc tịch PHẢI vẫn nộp đơn xin Thị thực để vào bất kỳ quốc gia Schengen nào.

3. Với Hộ chiếu Vanuatu, tôi được phép ở Úc trong bao lâu mà không cần Visa Úc?

Không có bất kỳ thay đổi nào cho đến nay, tuy nhiên, người mang Hộ chiếu Vanuatu được phép quá cảnh vào Úc trong thời gian không quá 8 giờ.

4. Người có Hộ chiếu Vanuatu có thể đi du lịch đến những quốc gia nào và yêu cầu Visa là gì?