Nền kinh tế của Vanuatu phát triển mạnh nhờ nó là một cơ sở nông nghiệp, trong đó 80% dân số phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp tự cung tự cấp để kiếm sống hàng ngày.

Lĩnh vực tự cung tự cấp chủ yếu tập trung vào các loại cây lấy củ, cụ thể là Khoai môn, Khoai mỡ, Sắn và Khoai lang, cho mục đích tiêu dùng và văn hóa.

Mặt khác, lĩnh vực thương mại bị chi phối bởi bốn loại cây công nghiệp là ca cao, kava, cà phê và dừa.

Truy cập Trang web chính thức của Cơ quan xúc tiến đầu tư Vanuatu:

http://www.investvanuatu.org/index.html

12.THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC

1.Xuất xứ hàng hóa

2.Danh sách môi giới hải quan

Đại lý hải quan chính của Vanuatu

Company

Location

Email Contacts

Phone

Agence Gauchet  Port Vila gauchet@vanuatu.com.vu 22539 / 26129
Alain’s Clearance Agent Port Vila alainsagent@gmail.com 7786165
Bella’s Customs Clearance Agency Port Vila pamsclearance@gmail.com 7732573
Boe & Antfalo Customs Agent Port Vila bacustomsagency@gmail.com 22336 / 5434890 
Customs International Freighters Port Vila pacficifastclearance@gmail.com 7787101
Fr8 Logistics, DHL Port Vila clearance@fr8.vu 34477
IPACC  Port Vila ipacc@vanuatu.com.vu 5545064 / 23222 
JEP Import & Export Consultants Port Vila jepimexco@gmail.com 7738372
Kenneth Customs Agent  Port Vila tkenneths.customsagent@gmail.com 7308096
Pacific and Freight Agencies Port Vila portvila@pcfagencies.com  5533030
Right Freight Services  Port Vila rfs@vanuatu.com.vu 7744690
Seru’s Customs Agent Port Vila serusagent@gmail.com 7791831/5553068
Sisi Customs Agent  Port Vila lorrence.sisi@gmail.com 7728197
Vanuatu Agencies  Port Vila tony@vanuatuagencies.com 22490 / 23943
Vanuatu’s Own Logistics Port Vila jimmy@vol.vu 7788474
Violet Customs Agent Luganville luganvillecustomsagency@vanuatu.com.vu 36329 
Willie Clearance Agent  Port Vila williesclearances@gmail.com 7109527
  1. Danh sách bất động sản

First National Real Estate Port-Vila

Phone : 29014

Fax : 29041
Address : Po Box 2026, Port-Vila, Efate, Vanuatu

Island Property

Phone : 24630
Fax : 24628
Address : Po Box 2, Port-Vila, Efate, Vanuatu

L’attitude Property

Phone : 24022
Address : Po Box 6537, Port-Vila, Efate, Vanuatu

LJ Hooker Vanuatu

Phone : 29747
Address : Po Box 1199, Port-Vila, Efate, Vanuatu

Tempo Holdings Ltd

Phone : +678 5542267 – 5542257
Address : Po Box 2075, Port-Vila, Efate, Vanuatu

Colmar Peter / Valele Trust

Phone : 36824
Address : Po Box 171, Luganville, Santo, Vanuatu

First National Real Estate Espiritu Santo

Phone : 37551
Address : Po Box 628, Luganville, Santo, Vanuatu

Manuro Shores

Phone : 5545390
Address : Po Box 231, Port-Vila, Efate, Vanuatu

Transpacific Real Estate

Phone : 22366
Address : Po Box 1100, Port-Vila, Efate, Vanuatu

Waterfront Real Estate Vanuatu

Phone : 7719898
Address : Po Box 3032 – International Building, No. 5 Wharf Road, Port-Vila, Efate, Vanuatu

Alliance Real Estate

Phone : 26600
Address : Po Box 637, Port-Vila, Efate, Vanuatu

Caillard Kaddour

Phone : 22629
Address : Po Box 112, Port-Vila, Efate, Vanuatu

Caillard Kaddour (Santo)

Phone : 36300
Fax : 36300
Address : Po Box 34, Luganville, Santo, Vanuatu

Golden Vanuatu Real Estate

Phone : 7788777
Address : Po Box 717, Port-Vila, Efate, Vanuatu

Jubilee Gardens Estate

Phone : 37444
Address : Po Box 111 (Po Box: 98, Port-Vila), Luganville, Santo, Vanuatu