THÔNG TIN CHUNG

Cơ quan Lãnh sự đang tiếp nhận hồ sơ liên quan đến hộ chiếu mới các ứng dụng. Mọi đơn đăng ký đều được đánh giá kỹ lưỡng trước khi được chuyển đến văn phòng của Giám đốc Văn phòng Hộ chiếu tại Vanuatu .

Dịch vụ tại văn phòng :

  • 09:30AM – 12:00PM – Submission of passport applications and requests
  • 2:00PM – 4:00PM – Collection of travel documentation and passport related documents

Thời gian xử lý:

Sau khi nhận được thanh toán, đơn đăng ký sẽ mất 20 ngày làm việc trước khi văn phòng Tổng lãnh sự quán Vanuatu cấp giấy thông hành.