Văn phòng Tổng lãnh sự quán hoạt động

Thứ Hai – Thứ Sáu (trừ các ngày Lễ theo quy định của Vanuatu và Việt Nam)

Giờ làm việc của chúng tôi là:

Sáng:                     8h30 12h

Chiều:                   13h30 17h30

Đối với TẤT CẢ các câu hỏi

Điện thoại: +84-28-36.22.88.33  

E-mail:      info@vutconsulate.org

Địa chỉ:     127A Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam