Thông cáo – Hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính

Tổng thống Pháp và Thủ tướng Việt Nam nhất trí khởi động các dự án mới trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược Pháp-Việt, đặc biệt trong các lĩnh vực vũ trụ, hàng không, chuyển đổi năng lượng, y tế và kết nối.

Với mong muốn góp phần vào hòa bình và an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, việc tôn trọng luật hàng hải quốc tế là một ưu tiên quan trọng trong chương trình nghị sự đa phương của chúng ta.

Nguyên thủ Nhà nước nhấn mạnh Pháp ủng hộ không ngừng Việt Nam phát triển kinh tế, phù hợp với Thỏa thuận Paris và bảo tồn đa dạng sinh học. Mục tiêu này không thể tách rời với việc mở cửa hiệu quả thị trường Việt Nam theo các hiệp định đã ký kết với Liên minh Châu Âu.

Với mối quan hệ lịch sử giữa Pháp và Việt Nam, Tổng thống Cộng hòa Pháp kêu gọi tăng cường giao lưu văn hóa và đi lại giữa hai nước chúng ta, nhằm mang tới một tham vọng mới về hỗ trợ việc học tiếng Pháp và nghiên cứu.

Thủ tướng Việt Nam cảm ơn Pháp về các đợt trao tặng vắc xin thông qua cơ chế COVAX.